FÖR BOENDE

OMRÅDET

Samfälligheten består av 65 fastigheter på Predikantvägen och Alliansvägen i Gribbylund.


Radhusen är fördelade på tre gårdar:


Nedre gården

Alliansvägen 2-48, Predikantvägen 1-19


Mellersta gården

Alliansvägen 52-82


Övre gården

Alliansvägen 84-112SOPRUM

Sophämtning ingår i avgiften till samfälligheten. Sopor slängs i soprum på respektive gård. Det finns uppmärkta kärl för hushållssopor, matavfall, returpapper, glas, metall, plast, elavfall, batterier, glödlampor/lysrör samt wellpapp. Var uppmärksam och placera soporna i rätt kärl och att det är rätt sopor, plast tex är endast hushållsplast. Läs noga på skyltarna ovanför varje kärl vad som gäller.

Om ett föremål har ställts utanför kärlen så ingår inte detta i våra sopor, det är Ragnsells sätt att visa att vi har gjort fel. Varje hushåll ansvarar själva för att ta hand om det föremålet. Föreningen blir debiterade extra om vi inte sköter sorteringen korrekt. Inga grovsopor eller vitvaror får lämnas i soprummen. Grovsopor lämnas på Hagbytippen, eller till den mobila återvinningscentralen. Mobil återvinningscentral - Täby kommun (taby.se)

Vid städdagarna finns containrar uppställda där det ofta finns utrymme att lämna trädgårdsrester och annat avfall.


FÖRRÅD

Föreningen har flera gemensamma förråd. I det på mellangården förvaras enklare trädgårdsutrustning, målarställning för trapphallen invändigt. Dessa är tillgängliga för alla boende att låna. Maila info@pokalen.se för att få låna nyckel. 


STÄDDAGAR

Vår och höst genomförs städning och underhåll av föreningen gemensamma ytor. Då förväntas minst en person från varje hushåll närvara. Får man förhinder finns det likvärdiga uppgifter att utföra vid annan tidpunkt.

I samband med städdagarna brukar föreningen bjuda på något att äta och det är ett trevligt tillfälle att träffa sin grannar.


PARKERINGSYTOR

Boende i samfälligheten och deras gäster har rätt parkera inom markerad p-rutor. Det finns parkeringsplats utmed Predikantvägen, samt fyra platser vid garagen vid Alliansvägen.

Eftersom antalet platser är begränsat rekommenderas att man i första hand parkerar i sitt eget garage.

Lastbilar, släp, husvagnar och avställda fordon äger ej rätt att parkera inom föreningens områden.

Om man i särskilda fall ändå önskar parkera inom föreningens område med dessa fordon, maila info@pokalen.se så får vi se till varje enskilt fall. Obehöriga fordon kan bötfällas.GARAGE

Skall användas för parkering av personbilar. 

Förhållningsregler garage:

 

 • Garagen ägs och förvaltas av samfälligheten, det innebär att styrelsen har rätt att öppna och besikta garagen vid behov och i syfte att underhålla garagen.
 • Det är inte tillåtet att skruva/borra eller göra annan åverkan på garagets innertak. Detta är pga av att bakom innertaket ligger den fuktspärr som skyddar garaget från yttre påverkan. Genom att penetrera den så upphör de garantier som entreprenören har.
 • Det är inte tillåtet att bygga innerväggar i garaget. Detta pga av brandsäkerheten, utrymmet i garagen och det faktum att dessa väggar inte byggs på ett korrekt/fackmannamässigt sätt.
 • Det är inte tillåtet att använda så kallade nödladdare till el-bilar i garaget. Vid laddning av el.bilar ska avsedda laddboxar användas.
 • Skulle det uppstå någon skada eller åverkan på garagen så felanmäls det
 • Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga vätskor i garagen.
 • Styrelsen är ansvarig att inför respektive städdag ta fram punkter för underhåll av garagen.
 • I varje garage skall det gå att parkera en bil och garagen ska inte användas som förråd.
 • Garagen är av modell ”kallgarage” vilket innebär att det inte tillåtet att koppla på egen extern värmekälla i syfte att värma upp sitt garage,
 • Det är tillåtet att använda motorvärmare
 • Länk till inloggning på Laddboxarna My Charge Space


GARAGEÖPPNARE

Finns det intresse av att installera en öppnare till sin garageport kan ni kontakta varosh.vartanian@gmail.com som har mer info kring detta.


ELARBETEN

När det gäller elarbeten i området rekommenderas

Elbolag1 i Norrort AB 070-747 29 52 eller info@elbolag1.se

Elbetjänten Jan Stålberg 070-453 49 40 eller jan.stalberg@elbetjanten.seUPPVÄRMNING

Bahco Luftvärmeaggregat ACJ är det ursprungliga aggregatet som är installerat i våra hus. Om problem uppstår så kan ni ringa:

Carls Elektriska AB, 08-556 066 70

Ventus Norden, 010-3309660
FÄRGKODER

Rosa husfasad

Lasol 131.137

Recept till en liter färg.

BasB

S svart3.0

OY oxidgul18.0

RO oxidröd15.0Gul husfasad

Lasol 120.124

Recept till en liter färg

Ss1.95

YO42.85


Grå husfasad

Lasol  106.130

Recept till en liter färg

Ss7.5

YO12.6


Vindskiva takfot

Lasol  101

Recept till en liter färg

Ss3.45

YO  4.0