FÖR BOENDE

Pokalens samfällighet

GRIBBYLUND TÄBY

OMRÅDET

Samfälligheten består av 65 fastigheter på Predikantvägen och Alliansvägen i Gribbylund.


Radhusen är fördelade på tre gårdar:


Nedre gården

Alliansvägen 2-48, Predikantvägen 1-19


Mellersta gården

Alliansvägen 52-82


Övre gården

Alliansvägen 84-112SOPRUM

Sophämtning ingår i avgiften till samfälligheten. Sopor slängs i soprum på respektive gård. Det finns uppmärkta kärl för hushållssopor, matavfall, returpapper, glas, metall, elavfall, batterier, glödlampor/lysrör samt wellpapp. Var gärna uppmärksam och placera soporna i rätt kärl, då föreningen annars får ökade kostnader för sophämtning.

Grovsopor lämnas på Hagbytippen.

Vid städdagarna finns även containrar där man om det finns utrymme kan lämna trädgårdsrester och annat avfall.


FÖRRÅD

Föreningen har flera gemensamma förråd. I det på mellangården förvaras enklare trädgårdsutrustning, målarställning för trapphallen invändigt, ett partytält och fyra fällbara stolar. Dessa är tillgängliga för alla boende att låna. Nyckel till förrådet finns bland annat på Alliansvägen 54 och Alliansvägen 14.


STÄDDAGAR

Vår och höst genomförs städning och underhåll av föreningen gemensamma ytor. Då förväntas minst en person från varje hushåll närvara. Får man förhinder finns det likvärdiga uppgifter att utföra vid annan tidpunkt.

I samband med städdagarna brukar föreningen bjuda på grillat och kaffe med kaka och det är ett trevligt tillfälle att träffa sin grannar.


PARKERINGSYTOR

Boende i samfälligheten och deras gäster har rätt parkera inom markerad p-rutor. Det finns en stor parkeringsplats utmed Predikantvägen, samt fyra platser vid garagen vid Alliansvägen.

Eftersom antalet platser är begränsat rekommenderas att man i första hand pakerar i sitt eget garage.

Lastbilar, släp, husvagnar och avställda fordon äger ej rätt att parkera inom föreningens områden.


GARAGE

Skall användas för parkeringa av personbilar. 

Förhållningsregler garage

 

  • Det är inte tillåtet att skruva/borra eller göra annan åverkan på garagets innertak. Detta är pga av att bakom innertaket ligger den fuktspärr som skyddar garaget från yttre påverkan. Genom att penetrera den så upphör de garantier som entreprenören har.
  • Det är inte tillåtet att bygga innerväggar i garaget. Detta pga av brandsäkerheten, utrymmet i garagen och det faktum att dessa väggar inte byggs på ett korrekt/fackmannamässigt sätt.
  • Det ät tillsvidare tillåtet att använda så kallade nödladdare till el-bilar i garaget. Styrelsen bedriver ett arbete med att utveckla ladd infrastrukturen i garagen och kommer att gå ut med kompletterande information om detta förändras.
  • Skulle det uppstå någon skada eller åverkan på garagen så fel anmäls det
  • Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga vätskor i garagen.
  • Garagen ägs och förvaltas av samfälligheten, det innebär att styrelsen har rätt att öppna och besikta garagen, detta endast vid behov och i syfte att underhålla garagen.
  • Styrelsen är ansvarig att inför respektive städdag ta fram punkter för underhåll av garagen.
  • I varje garage skall det gå att parkera en bil och garagen är inte till för att primärt använda som förråd.
  • Garagen är av modell ”kallgarage” vilket innebär att det inte tillåtet att koppla på egen extern värmekälla i syfte att värma upp sitt garage,
  • Det är tillåtet att använda motorvärmareFÄRGKODER


Rosa husfasad

Lasol 131.137

Recept till en liter färg.

BasB

S svart3.0

OY oxidgul18.0

RO oxidröd15.0Gul husfasad

Lasol 120.124

Recept till en liter färg

Ss1.95

YO42.85


Grå husfasad

Lasol  106.130

Recept till en liter färg

Ss7.5

YO12.6


Vindskiva takfot

Lasol  101

Recept till en liter färg

Ss3.45

YO  4.0Copyright © All Rights Reserved