Kabel-tv-nätet

Com Hems kabel-tv-nät


Com Hems kabel-tv utbud skulle avslutas i mars 2018, men kommer att förlängas löpande 1 år i taget tills vidare. Com Hem kommer att ta ansvar för leveransen under denna period. Som tidigare meddelats är samfälligheten inte längre skyldig att tillhandahålla tv.


Kostnaden för Com Hem blir oförändrad under 2018.


På årsmötet 2017 beslutade stämman att ändra stadgarna, så att samfälligheten inte längre är skyldig att tillhandahålla tv.

Årsmötet beslutade även att ansöka hos Lantmäteriet om en ändring i förrättningsavtalet om att samfälligheten inte ska vara skyldig att tillhandahålla tv.


De som idag inte har dragit in fiber kan kontakta Svensk Infrastruktur för att undersöka möjligheten om att ansluta sig i efterhand. Enligt information till styrelsen från Svensk Infrastruktur så kostar det följande att ansluta fastigheter i efterhand:

Om man kan nyttja rot

24 764 kr

Kan man inte nyttja rot

27 704 kr


Det är upp till var och en vilken teknisk lösning man väljer, fiber eller något annat. Styrelsen har ingen del i detta.Bakgrund

Som styrelsen har informerat om på olika möten under 2013-2015 så har det coaxialnät som samfälligheten har med Com Hem passerat sitt bäst före datum med cirka 15 år. Com Hems nätkablar ligger nergrävda utan skydd, vilket innebär att det när som helst kan sluta att fungera. Kostnaden för att byta ut detta är beräknat till flera hundratusen kronor. Därför anslöt samfälligheten sig till fibernät under 2014. Denna möjlighet gavs till alla boende i samfälligheten. Alla har också haft möjlighet att ta del av informationen om att Com Hems nät skulle släckas ner i början av 2016. Idag är två tredjedelar av alla hushåll i samfälligheten anslutna till fibernätet.


Frågor

Vid frågor kontakta styrelsen på ordf@pokalen.se